Takkant

Status: Valid

Definition: Knekklinja representerer bygningens takkant (overgang mellom vegg og tak)

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: takkant

Valid from: 01.01.2021