Mønelinje

Status: Valid

Definition: Knekklinja representerer mønelinje (høyeste punkt på taket)

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: monelinje

Valid from: 01.01.2021