Annen knekklinje

Status: Valid

Definition: Knekklinja representerer en annen type knekklinje (inne på et tak) som bidrar til å beskrive takformen.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: annen

Valid from: 01.01.2021