Search register

Kartregistrering

Status for kartregistrering av tiltaket. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet" 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Tiltaket er ikke registrert i grunnkartet
1

Valid

Tiltaket er registrert i grunnkartet
2

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits