Trukket

Status: Valid

Definition: Saken er trukket. Tiltaket vil ikke bli gjennomført.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: trukket

Valid from: 01.01.2021