Søknad mottatt

Status: Valid

Definition: Søknad om tiltak er mottatt

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: soknad

Valid from: 01.01.2021