Godkjent midlertidig

Status: Valid

Definition: Saken er midlertidig godkjent

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: midlertidig

Valid from: 01.01.2021