Godkjent

Status: Valid

Definition: Saken er godkjent for utbygging

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: godkjent

Valid from: 01.01.2021