Foreldet

Status: Valid

Definition: Saken er foreldet. Ny søknad må sendes før utbygging kan skje

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: foreldet

Valid from: 01.01.2021