Avslått

Status: Valid

Definition: Søknad om utbygging er avslått. Tiltaket vil ikke bli gjennomført

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: avslatt

Valid from: 01.01.2021