Search register

5.0

Kodelister benyttet i FKB-Tiltak versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet

Geovekst

Code value

Hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket

Geovekst

Code value

Status for kartregistrering av tiltaket. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet"

Geovekst

Code value

Status for saksbehandling av tiltaket

Geovekst

Code value

Type knekklinje som beskriver formen på bygnings-tiltaket

Geovekst

Code value

Type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl.

Geovekst

Code value

Showing 1 - 6 of 6 hits