Search register

5.0

Kodelister benyttet i FKB-Tiltak versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Status for saksbehandling av tiltaket

Geovekst

Code value

Status for kartregistrering av tiltaket. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet"

Geovekst

Code value

Type knekklinje som beskriver formen på bygnings-tiltaket

Geovekst

Code value

Hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket

Geovekst

Code value

Forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet

Geovekst

Code value

Type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl.

Geovekst

Code value

Showing 1 - 6 of 6 hits