Ukjent

Status: Valid

Definition: Ukjent eller uklassifisert tretype

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 1

Valid from: 01.01.2021