Search register

5.0

Kodelister i FKB-Lufthavn versjon 5.0: 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 1 of 1 hits

Kodeliste for å angi type belysning spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhet.

Geovekst

Code value

Showing 1 - 1 of 1 hits