Minimal vertikalavstand

Status: Draft

Definition: Objektet angir minimal vertikalavstand, dvs. punktet på luftspennet der avstanden til terrenget er minst

Updated: 15.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: min

Valid from: 01.01.2024