Maksimal vertikalavstand

Status: Draft

Definition: Objektet angir maksimal vertikalavstand, dvs. punktet på luftspennet der avstanden til terrenget er størst

Updated: 15.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: maks

Valid from: 01.01.2024