Annen vertikalavstand

Status: Draft

Definition: Objektet angir avstand fra luftspenn til terrenget, men det er ikke nødvendigvis største eller minste avstand til terrenget for luftspennet som er oppgitt

Updated: 15.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: annen

Valid from: 01.01.2024