Search register

Vertikalavstandtype

Angir om vertikalavstanden er maks./min. eller av en annet type 

Updated: 15/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Objektet angir avstand fra luftspenn til terrenget, men det er ikke nødvendigvis største eller minste avstand til terrenget for luftspennet som er oppgitt
annen

Draft

Objektet angir maksimal vertikalavstand, dvs. punktet på luftspennet der avstanden til terrenget er størst
maks

Draft

Objektet angir minimal vertikalavstand, dvs. punktet på luftspennet der avstanden til terrenget er minst
min

Draft

Showing 1 - 3 of 3 hits