Vann- og avløpsanlegg

Status: Valid

Definition: anlegg for transport av drikkevann, avløpsvann eller overvann

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: va

Valid from: 01.01.2022