Ukjent

Status: Valid

Definition: ledningsnettverkstype ikke kjent ved registreringstidspunkt

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: ukjent

Valid from: 01.01.2022