Kontaktledning

Status: Valid

Definition: anlegg for strømforsyning gjennom takmontert strømavtakerutstyr på elektriske kjøretøy

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: kontaktledning

Valid from: 01.01.2022