Ekom

Status: Valid

Definition: anlegg for eKom-luftledninger, f.eks. fiberkabler, telefonstolper og -ledninger

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: ekom

Valid from: 01.01.2022