Search register

Ledningsnettverkstype

oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

anlegg for eKom-luftledninger, f.eks. fiberkabler, telefonstolper og -ledninger
ekom

Valid

høgspentnett, > 1 kV
hogspent

Valid

anlegg for strømforsyning gjennom takmontert strømavtakerutstyr på elektriske kjøretøy
kontaktledning

Valid

lavspentnett, <= 1 kV
lavspent

Valid

anlegg for sending/mottak av radiosignaler
radio

Valid

nettverk som brukes for å oversende og formidle trafikksignal
signal

Valid

ledningsnettverkstype ikke kjent ved registreringstidspunkt
ukjent

Valid

anlegg for transport av drikkevann, avløpsvann eller overvann
va

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits