Generert data fra bildematching

Status: Valid

Definition: Punktskyen som ligger til grunn for kurvegenerering er etablert ved hjelp av bildematching

Updated: 14.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: bildematching

Valid from: 01.01.2022