Annet datagrunnlag

Status: Valid

Definition: Høydekurvene har et annet datagrunnlag en terrengmodeller basert på LIDAR eller bildematching. Omfatter bl.a. fotogrammetrisk registrerte kurver

Updated: 16.02.2022
Date accepted: 16/02/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: annet

Valid from: 01.01.2022