Search register

DatafangstmetodeUtvidet

referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen 

Updated: 16/02/2022
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Høydekurvene har et annet datagrunnlag en terrengmodeller basert på LIDAR eller bildematching. Omfatter bl.a. fotogrammetrisk registrerte kurver
annet

Valid

Punktskyen som ligger til grunn for kurvegenerering er etablert ved hjelp av bildematching
bildematching

Valid

Punktskyen som ligger til grunn for kurvegenerering er etablert ved hjelp av laserskanning
lidar

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits