Ikke synlig

Status: Valid

Definition: Objektet er ikke synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som er helt skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en stor verdi for nøyaktighet (mer enn 3 ganger kravet)

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 3

Valid from: 01.01.2022