Middels synlig

Status: Valid

Definition: Objektet er middels synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som har lav kontrast eller er delvis skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en større verdi for nøyaktighet enn kravet (opptil 3 ganger kravet)

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 2

Valid from: 01.01.2022