Dårlig gjenfinnbar i terreng

Status: Valid

Definition: Objektets posisjon er vanskelig å definere presist i terrenget på grunn av objektets natur eller manglende kontrast mot omgivelsene. Koden kan f.eks. brukes på høydekurver (eller andre isolinjer) eller objekter som er skjult i bakken (f.eks. innmåling av ledninger på lukket grøft)

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 27/08/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 1

Valid from: 01.01.2022