Fullt ut synlig

Status: Valid

Definition: Objektet er fullt ut synlig/gjenfinnbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk registrering skal objekter som er fullt ut synlige registreres i tråd med angitte krav til nøyaktig registrering.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: 0

Valid from: 01.01.2022