Search register

Visibility

Metadata som beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene). 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Objektets posisjon er vanskelig å definere presist i terrenget på grunn av objektets natur eller manglende kontrast mot omgivelsene. Koden kan f.eks. brukes på høydekurver (eller andre isolinjer) eller objekter som er skjult i bakken (f.eks. innmåling av ledninger på lukket grøft)
1

Valid

Objektet er fullt ut synlig/gjenfinnbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk registrering skal objekter som er fullt ut synlige registreres i tråd med angitte krav til nøyaktig registrering.
0

Valid

Objektet er ikke synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som er helt skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en stor verdi for nøyaktighet (mer enn 3 ganger kravet)
3

Valid

Objektet er middels synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som har lav kontrast eller er delvis skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en større verdi for nøyaktighet enn kravet (opptil 3 ganger kravet)
2

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits