Search register

Datacapture version

Hvilken produktspesifikasjon FKB dataene er registrert i henhold til 

Updated: 08/08/2022
Status: Valid
Showing 1 - 12 of 12 hits

Codelist

Data registrert etter FKB 4.0 2007-01-01
2007-01-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.01 2009-03-10
2009-03-10

Valid

Data registrert etter FKB 4.01 2011-01-01
2011-01-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.02 2011-12-01
2011-12-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.02 2013-01-01
2013-01-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.5 2014-03-01
2014-03-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.5 2015-01-01
2015-01-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.6 2016-06-01
2016-06-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.6/4.61 2018-01-01
2018-01-01

Valid

Data registrert etter FKB 4.6/4.61 2020-01-01
2020-01-01

Valid

Data registrert etter FKB 5.0 2022-01-01
2022-01-01

Valid

Data registrert etter NRL distribusjon 1.0.1 2023-01-01
2023-01-01

Valid

Showing 1 - 12 of 12 hits