Ukjent

Status: Valid

Definition: Ukjent plassering i forhold til jordoverflaten

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: X

Valid from: 01.01.2022