På terrenget

Status: Valid

Definition: På terrenget/på bakkenivå

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: T

Valid from: 01.01.2022