I Bygning

Status: Valid

Definition: I eller på bygning eller bygningsmessig anlegg

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: B

Valid from: 01.01.2022