Search register

Medium

Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Delvis i eller under vann
D

Valid

I eller på bygning eller bygningsmessig anlegg
B

Valid

I lufta
L

Valid

Alltid i vann
V

Valid

På isbre
I

Valid

På terrenget/på bakkenivå
T

Valid

Ukjent plassering i forhold til jordoverflaten
X

Valid

Under terrenget
U

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits