Ukjent

Status: Valid

Definition: Ukjent eller uspesifisert datafangstmetode

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 07/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: ukj

Valid from: 01.01.2022