Satellittmålt

Status: Valid

Definition: Posisjonen er målt inn direkte med GNSS (for posisjoner målt inn med GNSS i kombinasjon med andre landmålingsmetoder skal koden Landmåling benyttes)

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 07/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: sat

Valid from: 01.01.2022