Plandata

Status: Valid

Definition: Posisjonen er hentet plandata. Posisjonen er ikke verifisert med innmåling.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 07/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: pla

Valid from: 01.01.2022