Land survey

Status: Valid

Definition: Posisjonen er målt inn direkte med en landmålingsmetode. Aktuelle landmålingsmetoder kan være nivellering, vinkelmåling, avstandsmåling eller treghetsmåling. Kodeverdien brukes også for kombinasjoner av disse målemetodene eller der disse målemetodene kombineres med GNSS. Landmåling utføres normalt med overskytende målinger og utjevning av resultatet.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 07/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: lan

Valid from: 01.01.2022