Digitalisert

Status: Valid

Definition: Posisjonen er digitalisert fra ortofoto eller andre plane kartdata

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 08/07/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: dig

Valid from: 01.01.2022