As buildt

Status: Valid

Definition: Posisjonen er hentet fra prosjekterte eller planlagte data, f.eks. fra en BIM-modell, som er verifisert som bygget ved innmålinger

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 07/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: byg

Valid from: 01.01.2022