Search register

Data capture Method

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Posisjonen er hentet fra prosjekterte eller planlagte data, f.eks. fra en BIM-modell, som er verifisert som bygget ved innmålinger
byg

Valid

Posisjonen er digitalisert fra ortofoto eller andre plane kartdata
dig

Valid

Posisjonen er konstruert/generert fra en fotogrammetrisk stereomodell
fot

Valid

Posisjonen er manuelt konstruert, eller generert ved maskinlæring eller annen type programvare, fra punktsky fra laserskanning, bildematching, sonar, andre typer sensordata eller kombinasjon av flere typer sensordata.
gen

Valid

Posisjonen er målt inn direkte med en landmålingsmetode. Aktuelle landmålingsmetoder kan være nivellering, vinkelmåling, avstandsmåling eller treghetsmåling. Kodeverdien brukes også for kombinasjoner av disse målemetodene eller der disse målemetodene kombineres med GNSS. Landmåling utføres normalt med overskytende målinger og utjevning av resultatet.
lan

Valid

Posisjonen er hentet plandata. Posisjonen er ikke verifisert med innmåling.
pla

Valid

Posisjonen er målt inn direkte med GNSS (for posisjoner målt inn med GNSS i kombinasjon med andre landmålingsmetoder skal koden Landmåling benyttes)
sat

Valid

Ukjent eller uspesifisert datafangstmetode
ukj

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits