Search register

5.0

Kodelister i FKB Generell del versjon 5.0 

Updated: 19/08/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Geovekst

Code value

reference for heigt coordinates

Geovekst

Code value

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Geovekst

Code value

Metadata som beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Geovekst

Code value

Hvilken produktspesifikasjon FKB dataene er registrert i henhold til

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 5 of 5 hits