Search register

5.0

Kodelister i FKB Generell del versjon 5.0 

Updated: 19/08/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Geovekst

Code value

reference for heigt coordinates

Geovekst

Code value

Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Geovekst

Code value

Hvilken produktspesifikasjon FKB dataene er registrert i henhold til

Norwegian Mapping Authority

Code value

Metadata som beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Geovekst

Code value

Showing 1 - 5 of 5 hits