Unknown LOD

Status: Submitted

Definition: 3D detaljnivå er ikke kjent

Updated: 02.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 9