LOD 3

Status: Submitted

Definition: Takobjekter som bl.a. arker/kvister, altaner, sjakter og større piper er også med i modellen. Minstemål er innført. Jmf. den enkelte objekttype for detaljer. Dette gir noe riktigere grunnlag for analyser, og hever den visuelle kvaliteten.

Updated: 02.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 3