LOD 2

Status: Submitted

Definition: Hovedformen på tak er ivaretatt med bruk av mønelinjer, taksprang og knekklinjer. En god modell for de fleste analyser, men mangler detaljer på tak for enklere visuell gjenkjenning

Updated: 02.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 2