Search register

TreDNivå

hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. Tilsvarer LOD i CityGML. 

Updated: 02/08/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Bygningers avgrensning på bakkeplan i 2D
0

Submitted

Klosser med flate tak, hvor høyde på taket enten er minimum, maksimum eller gjennomsnitt av takhøyden rundt bygget. Dette er godt nok til enkel bruk, men blir ofte feil på bygårder og høyhus. Gjenkjennbarheten er ikke så stor.
1

Submitted

Hovedformen på tak er ivaretatt med bruk av mønelinjer, taksprang og knekklinjer. En god modell for de fleste analyser, men mangler detaljer på tak for enklere visuell gjenkjenning
2

Submitted

Takobjekter som bl.a. arker/kvister, altaner, sjakter og større piper er også med i modellen. Minstemål er innført. Jmf. den enkelte objekttype for detaljer. Dette gir noe riktigere grunnlag for analyser, og hever den visuelle kvaliteten.
3

Submitted

3D detaljnivå er ikke kjent
9

Submitted

Showing 1 - 5 of 5 hits