Monument

Status: Valid

Definition: "Monument; konstruksjoner som er minnesmerker eller kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning"

Updated: 03.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: 830

Valid from: 01.01.2022